Edukacja zdalna w przedszkolu

Nauczyciele wychowania przedszkolnego poszukują cennych wskazówek, które mają ułatwić kształcenie na odległość. Jak powinna wyglądać edukacja zdalna w przedszkolu? Przede wszystkim należy pamiętać, że ,,przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary rozwoju dziecka wskazują na konieczność …

Pod patronatem

Pod patronatem