Zadania projektowe

W roku szkolnym 2021/2022 uczestnicy projektu realizują co najmniej sześć zadań z poniższej listy, dopuszczalne jest również zrealizowanie zadania własnego w obrębie tematyki projektu i pięciu zadań z listy.  1. „Festiwal Twórczości” – od niewielkiej kropki wszystko się zaczyna. ObchodyMiędzynarodow…

Patronat honorowy i medialny

Druga edycja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "Zabawa sztuką" została objęta patronatem honorowym i medialnym przez wyjątkowe instytucje, wybitne osobowości oraz firmy związane z wychowaniem przez sztukę. 


Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Zabawa sztuką" został objęty honorow…

Pod patronatem

Pod patronatem